Binnen het dashboard op Ratecard kan de beheerder van een Ratecard de statistieken van zowel de Ratecard als de werknemers terug zien. Hier ziet u o.a. cijfers, NPS, aantal referenties (per medewerker) en conversie. In deze how-to leggen we de verschillende begrippen binnen de statistieken van uw Ratecard uit.

1. Referenties

 • In de eerste grafiek wordt het aantal ontvangen referenties op uw Ratecard weergeven. Zo kunt u in een oogopslag zien als er een stijgende lijn in het aantal ontvangen referenties zit:

2. Gemiddelde cijfer

 • In de tweede grafiek ziet u het gemiddelde cijfer van uw Ratecard. Ook hier kunt u in een oogopslag zien wanneer en of uw gemiddelde cijfer van uw ontvangen referenties omhoog of juist omlaag is gegaan:

3. Net Promoter Score (NPS)

 • In de derde grafiek wordt de Net Promoter Score weergeven. Net als de bovenstaande grafieken ziet u direct of uw NPS omhoog of omlaag is gegaan. In de onderstaande stappen 3.1 t/m 3.3 leggen wij uit wat de NPS is en hoe de NPS wordt berekend.

3.1 Wat is de Net Promoter Score?

 • NPS is een eenvoudig maar krachtig instrument zodat u met één enkele vraag -“Zou u nogmaals werken met/voor (organisatie x)?”- klantentevredenheid kan meten, en bijgevolg een indicatie kan krijgen van het groeipotentieel van uw bedrijf. Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk):

3.2 Hoe wordt de Net Promoter Score berekend?

 • Afhankelijk van de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag, worden referenten onderverdeeld in de volgende 3 categorieën:
 1. Promoters= Referenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben.
 2. Passives (passief tevredenen)= Referenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben.
 3. Detractors (criticasters)= Referenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben.
 • De uiteindelijke NPS score wordt berekend door het percentage promoters te verminderen met het percentage detractors. De uitkomst wordt als absoluut getal weergegeven, dus niet als percentage. Het resultaat ligt altijd tussen de -100 en +100.

Let op! Referenten die een score van 7 of 8 hebben gegeven (passives), tellen niet mee voor de Net Promoter Score.

3.3 Voorbeeld

 • Stel dat 20% van de referenten tot de promotors behoren (zij hebben de NPS vraag met een 9 of 10 beantwoord) en 15% tot de detractors (zij hebben de NPS vraag met een 0 t/m 6 beantwoord), dan is de NPS score 5 (promoters 20% – criticasters 15% = 5). Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd:

4. Uitnodigingen

 • Er zijn diverse manieren om uw netwerk uit te nodigen. Bijvoorbeeld via de zogenaamde bulkimport, waarbij u binnen 5 minuten een groot aantal relaties tegelijkertijd importeert en uitnodigt om een referentie te schrijven, of via 1-op-1 verzamelen, waarbij u één specifieke persoon en/of bedrijf uitnodigt om een referentie te schrijven. In de vierde grafiek zie je een een overzicht van het aantal uitnodigingen die u (en uw medewerkers) via bulkimport of 1-op-1 verzamelen heb(t)(ben) verzonden:

5. Conversie in %

 • In de vijfde grafiek wordt de conversie in % weergeven. Conversie is in dit geval het percentage van de bezoekers van uw Ratecardpagina dat daadwerkelijk overgaat tot het achterlaten van een referentie.

5.1 Voorbeeld

 • Het hoofddoel van uw Ratecardpagina is dat bezoekers een referentie achterlaten. Stel dat uw maandelijkse bezoekersaantal ligt op 50 en dat maandelijks 10 van de 50 bezoekers een referentie achterlaat op uw Ratecardpagina. Uw conversie is dan 20% (aantal referenties 10 / het aantal bezoekers 50 x 100 = 20%):

6. Reactietijd in minuten

 • In de laatste grafiek vindt u de reactie tijd in minuten: dit is het gemiddeld aantal minuten tussen het verzenden van referentieverzoeken via Ratecard en het moment dat de referenties zijn ingediend. Stel dat een referent er gemiddeld 5 dagen over doet om een referentie in te dienen, nadat hij een referentieverzoek heeft ontvangen, dan is de gemiddelde reactietijd 7200 minuten.

Let op: de gemiddelde reactietijd kan alleen gemeten worden als u referentieverzoeken verstuurd via Ratecard, bijv. 1-op-1-verzoeken of een bulkuitnodiging.

Hebt u een probleem en komt u er met deze handleiding niet uit? Neem dan contact met ons op via support@ratecard.io of bel ons op 088 - 35 35 135.

"We work with the best, when will you start improving your quality of work?"

Heeft u het antwoord gevonden?