Binnen het dashboard op Ratecard kan de beheerder van een Ratecard de statistieken van zowel de Ratecard als de werknemers terug zien. Hier ziet u o.a. gemiddelde cijfers, NPS, aantal referenties (per medewerker) en conversie. In deze how-to leggen we de verschillende begrippen binnen de statistieken per medewerker van uw Ratecard uit.

1. Net Promoter Score (NPS)

 • In de eerste kolom wordt de Net Promoter Score per medewerker weergeven. Zo kunt u in een oogopslag zien wie van uw medewerkers bijvoorbeeld de hoogste of laagste NPS heeft behaald. In de onderstaande stappen 1.1 t/m 1.3 leggen wij uit wat de NPS is en hoe de NPS wordt berekend.

1.1 Wat is de Net Promoter Score?

 • NPS is een eenvoudig maar krachtig instrument zodat u met één enkele vraag -“Zou u nogmaals werken met/voor (organisatie X) en/of (persoon Y)?”- klantentevredenheid kan meten, en bijgevolg een indicatie kan krijgen van het groeipotentieel van uw bedrijf. Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk):

1.2 Hoe wordt de Net Promoter Score berekend?

 • Afhankelijk van de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag, worden referenten onderverdeeld in de volgende 3 categorieën:
 1. Promoters= Referenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben.
 2. Passives (passief tevredenen)= Referenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben.
 3. Detractors (criticasters)= Referenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben.
 • De uiteindelijke NPS score wordt berekend door het percentage promoters te verminderen met het percentage detractors. De uitkomst wordt als absoluut getal weergegeven, dus niet als percentage. Het resultaat ligt altijd tussen de -100 en +100.

Let op! Referenten die een score van 7 of 8 hebben gegeven (passives), tellen niet mee voor de Net Promoter Score.

1.3 Voorbeeld

 • Stel dat 20% van de referenten tot de promotors behoren (zij hebben de NPS vraag met een 9 of 10 beantwoord) en 15% tot de detractors (zij hebben de NPS vraag met een 0 t/m 6 beantwoord), dan is de NPS score 5 (promoters 20% – criticasters 15% = 5). Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd:

2. Gemiddelde cijfer

 • In de tweede kolom ziet u het gemiddelde cijfer van uw medewerkers. Ook hier kunt u in een oogopslag zien wanneer en of de gemiddelde cijfers van de ontvangen referenties van uw medewerkers omhoog of juist omlaag zijn gegaan:

3. Referenties

 • In de derde kolom ziet u het aantal ontvangen referenties per medewerker. Zo kunt u in een oogopslag zien wie van uw medewerkers de meeste of minste referenties heeft ontvangen:

4. Uitnodigingen

 • Er zijn diverse manieren om uw netwerk uit te nodigen. Bijvoorbeeld via de zogenaamde bulkimport, waarbij u binnen 5 minuten een groot aantal relaties tegelijkertijd importeert en uitnodigt om een referentie te schrijven, of via 1-op-1 verzamelen, waarbij u één specifieke persoon en/of bedrijf uitnodigt om een referentie te schrijven. In de vierde kolom zie je een een overzicht van het aantal uitnodigingen die uw medewerkers via bulkimport of 1-op-1 verzamelen hebben verzonden:

5. Conversie in %

 • In de laatste kolom wordt de conversie in % weergeven. Conversie is in dit geval het percentage referenten die een referentie hebben achtergelaten aan de hand van referentieverzoeken van de desbetreffende medewerker:

Hebt u een probleem en komt u er met deze handleiding niet uit? Neem dan contact met ons op via support@ratecard.io of bel ons op 088 - 35 35 135.

"We work with the best, when will you start improving your quality of work?"

Heeft u het antwoord gevonden?