Er zijn diverse manieren om referenties te verzamelen. Een snelle en effectieve manier is het uitsturen van een groepsuitnodiging. Via de zogenaamde bulkimport kunt u binnen 5 minuten een groot aantal relaties tegelijkertijd importeren en uitnodigen om een referentie te schrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de LinkedIn-connecties van u en uw collega's, of relaties uit uw CRM-systeem. In deze how-to leggen wij uit hoe u dit eenvoudig kunt doen zodat ook u een vliegende start op Ratecard kunt maken.

Stap 1: exporteer een *.xls(x) uit uw ATS-, CRM-, mail- of VMS-systeem
Download: https://ratecard.zendesk.com/hc/article_attachments/208448749/RC_import_request_user.xlsx

  • Om uw relaties gemakkelijk te kunnen importeren en hen te kunnen uitnodigen in de door u gewenste taal, bieden wij u een voorbeeldbestand aan. Download het bestand en voeg de relaties die u wilt uitnodigen toe:

Let op! U kunt ook een bestand uit uw ATS-, CRM-, mail- of VMS systeem uploaden, zolang het bestand aan de juiste waarden voldoet. U kunt uw gewenste bestand ook exporteren en importeren naar het voorbeeldbestand.

Stap 2: upload het bestand (let op: het bestand wordt niet automatisch verzonden)
Ga naar: https://ratecard.io/dashboard/collect/batch

  • Upload het gewenste bestand naar uw Ratecard. Dit bestand moet bestaan uit de voornamen, achternamen en e-mailadressen van de contacten die u wilt importeren. Daarnaast voegt u in een aparte kolom de gewenste ta(a)l(en) toe aan het bestand, bijvoorbeeld EN voor uw Engelse contacten, en NL voor uw Nederlandse contacten. U kunt de uitnodiging direct verzenden, maar u kunt er ook voor kiezen om de uitnodiging in te plannen, zodat de uitnodiging op een datum of tijdstip naar keuze wordt verzonden. Optioneel kunt u een ingeplande datum toevoegen in een aparte kolom achter iedere contactpersoon.

Let op! Het maakt niet uit als het geïmporteerde Excel-bestand meerdere kolommen bevat. Alleen de eerste 3 kolommen (voor- en achternaam en e-mailadres) worden geïmporteerd naar uw Ratecard. Het is wel van belang dat spaties in de kolommen zijn verwijderd.

Download hier het standaard Excel-bestand waarmee u gemakkelijk een Bulk Import kunt starten:

Stap 3: geef aan hoe u de gegevens geïmporteerd wilt zien

  • Bij deze stap is het noodzakelijk om de juiste kolommen aan te geven. Zo kunt u selecteren in welke kolommen de voornaam, achternaam of het e-mailadres zichtbaar moet zijn. Zodra de gegevens kloppen, kunt u verder gaan naar de volgende stap:

Stap 4: bekijk de importresultaten, selecteer en verzend de uitnodiging(en)

  • Nu worden uw contacten geïmporteerd in uw Ratecard. Tijdens deze stap wordt er aangegeven hoeveel contacten u hebt geïmporteerd, en welke er wegens een fout zijn mislukt. Ook kunt u er tijdens deze stap voor kiezen om bepaalde contacten toch niet uit te nodigen. Na controle hebt u alle stappen succesvol doorlopen en kunnen uw contacten worden uitgenodigd!

Let op! Uitgevraagde uitnodigingen kunt u terugvinden en eenmalig een herinnering toesturen. Dit gaat niet automatisch:

Uw LinkedIn connecties exporteren:
Ga naar LinkedIn: https://www.linkedin.com/addressBookExport

  • Een van de mogelijkheden voor het verkrijgen van een bestand met potentiële referenten, is de export van uw LinkedIn-connecties. Op deze pagina krijgt u de mogelijkheid om een export van uw LinkedIn-connecties te maken. Het is wel van belang dat u uw uw LinkedIn-connecties exporteert naar Excel, zodat de gegevens op juiste wijze worden geïmporteerd naar uw Ratecard.

Hebt u een probleem en komt u er met deze handleiding niet uit? Neem dan contact met ons op via support@ratecard.io of bel ons op 088 - 35 35 135.

Heeft u het antwoord gevonden?